befruktning

Efter parningen möts äggen redan i äggledarna av svärmen av spermier. Det är här i äggledarna själva befruktningen sker, genom att den spermier som hinner först fram tränger igenom äggets skal. Så snart detta har skett blockeras ägget så att inga ytterliga spermier kan tränga in. Det skulle leda till en felaktig kromosomuppsättning hos det befruktade ägget – som kallas för zygot. Efter befruktningen börjar zygoten att dela sig. Den kommer att hinna medatt dela sig 4 – 5 gånger medan den vandrar vidare genom äggledaren, och varje gång fördubblas antalet celler. När det är dags att vandra ut i livmodern kommer den att bestå av en geléklump innehållande 16 – 32 celler. Tidigare har nämnts att ägglossningen är utdragen över ett par dagar hos tiken. Vi vet också att tiken kan paras under loppet av en vecka till 10 dagar. Man skulle då kunna tro att valparna blir olika gamla och att de valpar i kullen som är lite mindre skulle vara de som blev till vid den sista parningen under löpet. Så fungerar det emellertid inte. De ägg som avgetts och befruktats först kan sägas vänta in de andra. När hormonnivåerna är de rätta kommer så alla att på en gång komma ut i livmodern. De är då alla i samma ”ålder” ur urtveklingsynpunkt. Denna vandring genom äggledaren tar ganska lång tid hos hund, 10-14 dagar. När zygoterna vandrat ut i livmodern kommer de att ytterligare 7 – 10 dagar flyta fritt omkring där inne och under tiden fördela sig utmed livmoderhornens hela längd. Implantationen, dvs. zygoternas fastväxning vid livmodervägen och den begynnande utvecklingen av moderkakorna sker först 17 – 21 dagarna efter befruktningen.

Kullstorleken påverkas inte av hanhunden utan av hur många ägg som tiken producerat under löpet samt hur många befruktade ägg som överlever och utvecklas till valpar. Unga tikar har i regel lite mindre kullar och sedan ökar kullstorleken fram till ca 4 års ålder varefter den åter minskar. Detta är statistik för tik-populationen i stort. Den enskilda tiken kan givetvis avvika totalt från detta.

Alla ägg som befruktas blir inte valpar. Många ägg dör under den första tiden i livmodern och fram till ungefär dag 45 i dräktigheten kan livmodern resorbera (lösa upp) de döda fostren. Dör fostren efter dag 45 så föds de antingen fram i samband med förlossningen eller så aborteras de. Det händer att enstaka valpar resorberas men att tiken föder fram de andra valparna normalt.

Känsligaste tiden i dräktigheten är dag 13-30. Fostren utvecklas då i en rasande takt och är extra känsliga för störningar som tex mediciner eller infektioner.


Källor: http://arcadians-kennel.com & www.veterinaren.nu

Kommentarer