Pingla på hunden som förebyggande mot rovdjursangrepp.


Jag använder pingla på mina hundar när jag tränar dem i skogen som förebyggande mot eventuella rovdjursangrepp. Nu är ju risken att stöta på en varg ganska liten, men jag vill absolut INTE göra det heller. Dessutom är det lättare att veta exakt vart hunden är när man tränar eller jagar i skog och beroende på terräng och vind så hörs pinglan på ca 100-150m meters håll.

Om Du är intresserad av en rovdjurs-pingla så rekomenderar jag dig att ta kontakt med antingen Viltskadecenter eller din närmaste Länsstyrelse. Dom sänder dessa pinglor kostnadfritt till dig.

Artikel om hur ryska jägare skyddar sina hundar mot varg: http://de5stora.se/meromrovdjur/reportage/detalj.asp?Id=2

www.viltskadecenter.se www3.lansstyrelsen.se

Kommentarer