Espresso Yard Dog - Kaffe från Johan & Nyström

Byrackan. Gatukorsningen. Fri och koppellös följer den sina infall och drifter. Alltid där det händer. Aldrig i centrum. En gång älskat husdjur, familjens vän. Nu herrelös och bortglömd. Lives like a dirty dog. Dies like a dirty dog. A Yard Dog

Uppmärksammade och omvårdade men med tiden sorgligt bortglömda och utschasade, så är ödet för många av kaffevärldens varieteter. Missförhållanden och prövningar som tvingat fram distinkta och annorlunda karaktärer. I vår Espresso Yard Dog hittar du noggrant utvalda "Yard Dogs" härstammande från kaffeplantagens bakgårdar. Bönor på glid från Bolivia, Brasilien, Indonesien, Etiopien och Gud-vet-var. Med kärlek har vi tagit oss an dem, rostat fram deras unika karaktär och samlat ihop till en espresso värd att älska. www.johanochnystrom.se

Kommentarer