Valpens utveckling from 5v ålder

vecka 5 -->
Råmjölken (kolostrum), som valpen får under sina första timmar i livet är rik på antikroppar från modern och skyddar mot virus och bakterier i valpen omgivning. Därför är det mycket viktigt att valpen diar vid födseln så att den får maximalt skydd mot infektioner under de första veckorna i livet. Efterhand som valpen växer försvinner detta skydd. Under denna mellanperiod som uppstår innan valpen vaccineras, måste den lilla valpens kropp själv bekämpa eventuella angrepp från smittoämnen. Den går in i en kritisk period mellan den femte och tolfte veckan, när immuniteten från råmjölken avtar och det egna försvaret inte är helt uppbyggt.

vecka 7 -> vecka 8
Om valpen tidigare var redo att utforska allt som kom i dess väg går den under den sjunde eller åttonde veckan in i en försiktigare fas. Den blir mer reserverad inför allt som inte är välbekant. Allt nytt måste därmed införas försiktigt. Annars kan valpen bli skrämd, vilket kan vara svårt att råda bot på. Nu visar sig tiken mer likgiltig inför sina småttingar. Hon låter dem inte dia så ofta. Denna beteendeutveckling är helt normal. Valparna har nu nått en ålder då de inte längre behöver modersmjölk. Hon fortsätter ändå att uppfostra dem och bestämmer när det är dags att sluta leka.

Källa: Royal Canin

Kommentarer