Nya jaktprovsregler för retriver angående begränsat prov och lottning

CS beslutade att fastställa JhK beslut § 7 2013 att gälla från och med 2013-07-01 vilket innebär att jaktprovsreglerna för retriever § 3 Begränsat prov och lottning får följande lydelse (ny text fet/kursiv):  Vid lottning prioriteras hundar i sådan ordning att ostartad hund lottas framför hund med en tidigare start, hund med en tidigare start lottas framför hund med två tidigare starter o.s.v.

Antalet starter räknas under innevarande säsong där säsongen löper från första mars till sista februari.

Vid aktuellt prov ska markägare/jakträttshavare undantas från lottning. De domare, kommissarier och provledare som tjänstgjort inom avdelningen under aktuell provsäsong ska beredas plats vid ett provtillfälle med en hund.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

källa: http://www.skk.se/Global/Dokument/Protokoll/Jakthundskommitten/JhK-2-2013.pdf


Kan detta vara något för FA att ta efter???

Kommentarer