Svenska och norska jaktchampionatregler.SVENSKT JAKTCHAMPION (SE JCH):
a) Ett certifikat på jaktprov i Sverige, därutöver ytterligare två certifikat eller Ck. Dessa meriter ska vara utdelade av minst två domare. Minst två championatgrundande meriter ska ha utdelats på prov i Sverige, varav minst ett på sådant prov där fågel får fällas. Den tredje championatgrundande meriten kan utbytas mot likvärdig merit i något nordiskt land. Minst en championatgrundande merit ska ha utdelats på prov som är öppet för samtliga brittiska stående fågelhundsraser. Minst en championatgrundande merit ska ha utdelats efter 2007-01-01. Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning i något nordiskt land. 

b) Ett certifikat på jaktprov i Sverige, därutöver ytterligare ett certifikat eller Ck. Dessa meriter ska vara utdelade av minst två domare. Minst en championatgrundande merit ska ha utdelats på prov i Sverige där fågel får fällas. Den andra championatgrundande meriten kan utbytas mot likvärdig merit i något nordiskt land. Minst en championatgrundande merit ska ha utdelats på prov som är öppet för samtliga brittiska stående fågelhundsraser. Minst en championatgrundande merit ska ha utdelats efter 2007-01-01 Därutöver krävs: Två certifikatkvalitetspriser erhållna i jaktkonkurrensklass  (jkk) på utställning i Sverige utdelade av minst två domare, varav minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.

Jaktprovschampionat, skog (SE J(s)Ch) Tilldelas hund som erhållit samtliga championatgrundande provmeriter på skogsprov.


NORSK JAKTCHAMPIONAT (NJCH):
Foruten å ha oppnådd 25 poeng på jaktprøve i Norge etter nedenstående regler og oppnådd Very Good på offisiell utstilling ved fylte 24 mnd, må hunden ha oppnådd et av følgende kriterier: ÆP på skogsfuglprøve, CACIT, Reserve-CACIT, 3 x CK, eller 1. AK fullkombinert jaktprøve for stående fuglehunder. Alle CK må være oppnådd etter 1.1.2010.

Alternativ for utenlandsk jaktchampion:
For hunder som allerede har oppnådd jaktchampionat i utlandet gjelder de samme kravene, med unntak av kravet til 25 championatpoeng og Very Good på utstilling i Norge.

En svensk hund som redan är svensk jaktchampion behöver alltså 'bara' uppfylla något utav följande alternativ på norskt jaktprov: CACIT, Reserve-CACIT, 3 x CK

Kommentarer