Norskt "Stor-cert" kommer att tas bort from 1 januari 2015.

I helga ble årets Representatskapsmøte (RS) avholdt. En av sakene som ble behandlet var forslaget fra Norske Elghundklubbenes forbund om å fjerne «storcertet» på utstillinger i Norge. Et overveidende 2/3 flertall av de fremmøtte klubbene har sluttet seg til forbundets forslag og fjerningen ble dermed vedtatt. RS er NKKs høyeste myndighet, alle raseklubbene er direkte representert, lokale klubber representeres av regionene. Endringen vil gjelde fra 1.1. 2015.

I Norge så har vi felles championat regler for alle raser. Generelt så trenger en tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett av certifikatene må være Storcert. Se reglene for alle detaljer. Det som er spesielt for fuglehunder er at vi må ha en brukshunds premie, 1. AK på jaktprøve. Championat reglene skal bli oppdatert i 2015 og noen nye endringer må nok påregnes etter dette vedtaket for uten å fjerne Storcertet.

Det norske systemet har vært ulikt mange andre land. I Sverige så har man ikke noen Stor Cert, der er alle Cert like. I Sverige så er det færre utstillinger en hva vi har i Norge slik at konkurransen om Cert’ene er sterkere. På kontinentet deles det gjerne ut Cert i hver klasse, med kvalifikasjon til en lang rekke championattitler – juniorchampion, klubbchampion, veteranchampion osv. I England deles det ut Cert til den i hvert kjønn som blir BIR og BIM den dagen. Det betyr at hundene må konkurrere om Certet med hunder som allerede er champion. I USA tjener man opp poeng etter hvor mange hunder man har slått på en utstilling, og for å få en championtittel trenger man et vist antall poeng. Den amerikanske metoden er ganske lik for hva vi har for NJCH.

NKK har til nå hatt to typer Cert, et lite og et stor Cert. Et av spørsmålene som ble reist var om denne todelingen av Cert var i henhold til FCI reglene da FCI ikke nevner denne todelingen men referer kun til en type Cert.

The CAC (Certificat d’Aptitude au Championnat) is a national grading. It is up to the national kennel clubs to decide in which classes and to which dogs this Certificate can be awarded. The CAC counts towards a national champion title. http://www.fci.be/circulaires/48-2012-annex1-en.pdf
 
Slik det har vært i Norge til nå så har det vært langt for mange å reise for å skaffe seg et Storcert, det har vært mange Storcert på Østlandet da mange av de store NKK konkurransene har gått der. Med å avskaffe Storcert så trenger ikke mange å reise så langt for å oppnå det som måtte kreves for et championat.
Se NKK sin artikkel på dette.

källa: http://www.nesk.no/nyheter/utstilling/2594-nkk-rs-har-vedtatt-a-fjerne-storcert

Kommentarer