Registrering av försvarets valpar stoppas

Svenska Kennelklubben stoppar registreringen av valpar från försvarsmakten. Anledningen är att försvaret inte vill låta sina avelsdjur genomgå MH, mentalbeskrivningen för brukshundar som ska användas i avel. Försvaret har nu valt att vända sig utomlands med valpregistreringen vilket får konsekvenser för SKKs uppfödare och fodervärdar.

För att en uppfödare av tysk schäferhund ska få registrera sin valpkull i Svenska Kennelklubben ska både tiken och hanhunden ha känd mental status, det vill säga ha deltagit på Mentalbeskrivning Hund (MH). Syftet med MH är att beskriva hundens socialitet, rädsla, aggressivitet m.m., och se hur hunden/rasen hanterar exempelvis överraskande ljud eller förmår samarbeta med främmande människor.

Felaktigheter i MH-resultat
Försvarsmakten, som var en av initiativtagarna till MH när det infördes på 1990-talet, har haft rätt att genomföra MH med egen personal och utrustning. Olika överenskommelser har under åren träffats kring detta för att anpassa verksamheten efter försvarets förutsättningar. Under 2009 kom SKK/SBK överens med försvaret om att MH-beskrivningarna från och med 1 juli 2010 skulle genomföras helt i enlighet med gällande regelverk. Under hösten 2012 upptäckte SKK att inrapporterade MH-beskrivningar från försvaret innehöll felaktigheter och inte var genomförda i enlighet med gällande regelverk. Med anledning av detta stoppades inrapporteringen av MH-resultat och förhandlingar upptogs med försvaret. Dessa pågick fram till maj 2013, dock utan resultat.

Valpregistreringen stoppas
Svenska Kennelklubbens centralstyrelse beslöt vid sitt möte i somras att stoppa valpregistreringen från försvarsmakten tills en överenskommelse nåtts. Den 15 november 2013 fattade försvarsmakten beslut om att registrera sina hundar i Tyskland, vid Welt Union Schäfer Verein (WUSV).

Uppfödare och fodervärdar drabbas
Försvarsmaktens beslut får konsekvenser för dig som är uppfödare och vill använda någon av försvarsmaktens hundar i avel. Om du planerar att använda en avelshane måste du kontrollera att hunden är registrerad i SKK och har genomgått MH och röntgen.

Obs! Om parning sker med en försvarsmaktshund som inte uppfyller kraven kan valparna inte registreras i SKK.

Beslutet påverkar även dig som är fodervärd till en hund från försvarsmakten. Du utestängs från alla officiella tävlingar, prov och utställningar, därtill specialutställningar i rasklubbens regi, då försvarsmaktens hundar kommer att betraktas som blandraser eftersom de inte är registrerade i SKK. Du som är fodervärd kommer inte heller att kunna registrera hunden i SKK om den övergår i din ägo, eftersom försvarsmaktens agerande betraktas som kringgående av regelverk.

– Det är med förvåning vi konstaterar att försvarsmakten nu beslutat att försöka få registrera sina hundar i WUSV istället för att underkasta sig de regler som gäller i Sverige, säger Svenska Kennelklubbens vd Ulf Uddman. Det är också väldigt tråkigt att våra medlemmar drabbas på grund av detta. Självklart kommer vi inte stillatigande se på medan man försöker kringgå våra regelverk.

Frågor
Har du som är uppfödare eller funderar på att bli fodervärd åt en försvarsmaktshund frågor kring detta är du välkommen att kontakta Svenska Kennelklubben, Svenska Brukshundklubben eller Svenska Schäferhundklubben.

Källa: SKK Registrering av försvarets valpar stoppas

Kommentarer