SKK - Nya grundregler from 1 januari 2014.

Svenska Kennelklubben ställer högre krav på en övre åldersgräns för parning av tikar. Från och med årsskiftet får ingen tik, oavsett ras, paras efter det att hon fyllt tio år. Precis som förut är den nedre gränsen 18 månader, vilket numera står tydligt utskrivet i våra grundregler.
I avsnittet om avelsetik lyfter Svenska Kennelklubben fram hanhundsägares ansvar för avel. I en nyskriven paragraf betonas vikten av att ägarna alltid ska lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sin hund. Syftet är att påminna om att handhundsägare har lika stort ansvar som ägare till tikar när det gäller avel.
Sedan tidigare är det sagt att max sex valpkullar får tas efter en hanhund som är placerad hos fodervärd. Nu är begränsningen, som stått i fodervärdsavtalet sedan 2012, även fastställd i grundregelverket. Avtalet gäller som längst tills den dag hanhunden fyllt sju år.

Källa: www.skk.se

Kommentarer