Garmin Astro - uppdatering

Jag har haft problem med min Garmin Astro i höst då den visat fel rikting i förhållande till vart hunden är. Oftast har den visat helt motsatt håll och jag har fått kika på att meterantalet minskat om jag ska gå till hunden eller en annan punkt jag markerat som tex bilen. Nu har jag mailat Garmin support angående detta och fått följande svar:


Vi rekommenderar att du först och främst uppdaterar både halsband och handenhet. Du kan uppdatera din Astro och ditt hundhalsband med programmet Webupdater. Du kan hämta programmet här: www8.garmin.com/products/webupdater/howtoinstall.jsp

För att uppdatera din Astro måste du koppla den till datorn och köra programmet som du har installerat på datorn. Programmet kommer att hitta enheten och vägleda dig igenom mjukvaruinstallationen.

För att uppdatera DC40/DC30 halsbandet ska du starta din Astro och trycka på DOG -> Meny -> Hundlista.

Här markerar du det halsband som du vill uppdatera. Tryck på "Enter" när du har valt korrekt halsband och fortsätt sedan med att trycka på "Visa Information".

Kommentarer