Norska jaktprovsregeler, gällande from 2014-01-01

Jaktprøveregelverket er nå godkjent og vil gjelde f.o.m. 1.1.2014 til 31.12.2018.
Regelverket inneholder en del endringer, og det er viktig å gjøre seg kjent med hvor endringene er å finne, - både for prøvearrangører og deltakere. Bl.a. nevnes spesielt: Det er ikke lenger nødvendig å sende veterinærattest ved løpetid, men fylle ut en egenklæring (se under "Skjemaer til nedlasting") som sendes prøvearrangør. Heretter har deltaker selv også ansvaret for å medbringe apportobjekt på jaktprøver (AK hvis ikke apportbevis og VK).

källa: www.f-k-f.org

länk till jaktprovsreglerna: http://www.f-k-f.org/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Regler%20for%20fulgehundprver%202014.pdf

schema för egenerkläring vid löptik: 
http://www.f-k-f.org/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Egenerkl%C3%A6ring_l%C3%B8petid.pdf

Kommentarer