Norska jaktprovsregler - apportobjekt

Praktiseringsregel for gjennomføring av apport:
I jaktprøveregelverket gjeldende fra 1.1.2014 er det tatt inn følgende ordlyd:

3.2.2 Apport Apportobjekt:
Deltakeren har ansvaret for å medbringe eget apportobjekt som skal være av jaktbar art. Med jaktbar art menes fugler som gir premie i henhold til jaktprøvereglementet. Fuglen skal være hel og fersk, opptint eller tørket og skal godkjennes av dommeren.
Ordlyden skal på bakgrunn av endringsforslagets intensjon og praktisk håndtering forstås på følgende måte:

- Med
 " Deltakeren har ansvaret for å medbringe eget apportobjekt…"
forstås at deltageren selv har ansvaret for å stille med et apportobjekt når dommer krever dette. Det er likegyldig om apportobjektet eies av fører. Arrangør er ikke forpliktet til å stille med apportobjekt.
- "

Med jaktbar art menes fugler som gir premie i henhold til jaktprøvereglementet."
Det betyr at rype, orrfugl, storfugl, rugde, fasan og rapphøne alle er godtagbare i alle prøvegreiner. Vinter- eller høstrype er likegyldig. Kravet om at arten skal forefinnes i biotopen hadde større betydning av hensyn til forutsigbarhet for deltager da arrangøren hadde ansvaret for å stille med apportfugl.

 - " Fuglen skal være hel og fersk, opptint eller tørket og skal godkjennes av dommeren. "
Det betyr at den ikke kan være tarmtrukket eller at skinnet er åpnet. Bryststykkene skal være på plass. Om fuglen mangler en fot, hode eller deler av vinge er det av mindre betydning. Skutt fugl har jo også sine mangler. Det er dommer som godkjenner apportobjektet senest før det legges ut første gang. Apportfuglen må være fri for hyssing, nett og lignende.
FKF DU, 27012014

källa: http://www.fuglehunden-info.no/artikkel/les/913/1_Apport+-+praktiseringsregel+fra+og+med+n%C3%A5%21/

Kommentarer