Ella F står omskriven i Fuglenhunden


Pointertiken Ella F är mormor till min hane Ch. Bjönnålias Point. Hon är omskriven i
Fuglehunden Nr 2, 2014 på sidorna 78-79.    www.fuglehunden.as/dm/fuglehunden-2-14/#78

Ella F fick 1 UK knappt 5 månader gammal!!! Ella F har 11 avkommor med 1 AK på jaktprov!!!

Kommentarer