Elektroniska utställningskritiker från NKK.

Fra og med utstillingen i Bø vil utstillere ikke lenger motta kritikker på papir, da kritikken vil bli tilgjengelig elektronisk på NKKs resultatsider. Samtidig registreres resultatene i nåtid, og vil dermed publiseres fortløpende ettersom de enkelte hundene er ferdig bedømt. Det jobbes også med en løsning for å gjøre kritikkene tilgjengelige på Dogweb, og for å kunne motta dem på SMS ved ringen. Disse tjenestene vil lanseres i løpet av året. 

Premiekortene tilsvarende verdien av vunnet plassering/premie vil deles ut i ringen av ringsekretæren. 

Løsningen er helt i tråd med ønske om en åpen organisasjon, og vil gjøre det mye enklere å bruke utstillinger som avlsverktøy da en kritikk sier mer enn premieringen alene. Sammen med registering av helse- og prøve/bruksresultater, vil dette gi et bredere grunnlag for både klubber og privatpersoner for å vurdere resultater av avlen innenfor hver enkel rase, og til å kunne vurdere enkeltindivider som potensielle avlsdyr.

Källa: www.nkk.no

Kommentarer