Inlägg

Party tog 1 AK på jaktprov i Tydal i lördags!

Tankarna på viktigare saker än IKEA just nu...

rosa markeringstäcken

jaktprovspremier till AC's släktingar

Första fallet av obotlig hundsjukdom

Elverumsutställningen

Det har tagit tid att komma till skott...