CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

fredag 28 februari 2014

Tidsträningar / IFÖD-cup


IFÖD-cup deltävling 4, Brevåg, Lit 1/3
Träningstävling IF Östersunddraghund
Kontaktperson: Hannes 0768-465986 eller Åsa 070-6598552
Linkörning, alla hundraser och hundförare är välkomna att delta.
Klassindelning A, B, C
Anmälan på plats, 40kr icke medlem, gratis för medlemmar och ungdomar. 
Anmälan görs på plats vid Brevågsågen kl 10:30
Parkering: Brevågssågen
Tid: Första start 11:00
Prel. Bansträckning: Korta banan ca 5km och långa banan ca 9,6km se karta.  Ändringar kan ske beroende av vädret i veckan, meddelas på FB samt hemsidan senast Fredag.

Vägbeskrivning: Från Östersund E45 förbi Lits camping, därefter höger mot Lit och sedan direkt vänster mot Nyby. Kör ca 3km över järnvägsövergången och ta sedan andra vägen till vänster efter ca 500m, se skyltar.

Välkommen Hannes och Åsa

Källa: www.ifod.se

onsdag 26 februari 2014

Så skiljer du på en varg och en hybrid


Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik arrangerade en föreläsning i Orsa den 15 februari, där bland annat förre överkonservatorn Eirik Granqvist och förre chefen vid viltcentralen i Finska Karelen, Kaarlo Nygren berättade om sina erfarenheter och forskningsresultat kring vargar och deras bytesdjur.

Sedan några år tillbaka har frågan om huruvida vargarna i Skandinavien och Europa är riktiga vargar eller inte ställs med jämna mellanrum. Att vargarna är ”riktiga” bevisas då och då av forskare genom DNA men trots detta observeras och skjuts frilevande vargliknande bastarder med jämna mellanrum i Finland, Ryssland och i de baltiska länderna. Granqvist redogör i sitt föredrag om varför DNA inte är tillräckligt när det kommer till att avgöra om en varg är en varg eller inte.

Såväl Granqvist som Nygren uttrycker stora tveksamheter kring sammansättningen av den population som finns i Norge, Sverige och Finland. Vargens specifika kännetecken, som skiljer den från hunden redovisas i filmen med Eirik Granqvist och lyder som följer:
* Vargen har en låg och långsträckt kropp
* Vargen har ingen markerad panna
* På frambenen skall det finnas en svart rand
* Samtliga klor skall vara svart/bruna
* Lång nos och käkparti
* Små gula ögon
* Relativt små öron
* Ingen markerad midja utan en relativt rak buklinje
* Kort svans
* Vargen håller i regel huvudet lågt

Utöver dessa kännetecken som kan observeras på levande vargar och även på håll finns ytterligare skillnader i skelettet. Vargen har en bitkraft som vida överstiger hunden. För att leverera en sådan kraft behövs mycket plats för käkmuskulaturen och de kranier som Eirik visar i videon vittnar om betydande skillnader mellan riktiga och falska vargar.

De första 10 minuterna ägnar Eirik åt sin yrkesmässiga bakgrund, därefter tar själva föreläsningen vid.

Källa: www.vargfakta.se

söndag 16 februari 2014

Live strong - Lance MackeyThe Lance Mackey Documentary is a feature length film shot in the arctic of Alaska that captures the inspiring comeback story of champion dogsledracer, Lance Mackey. From his sunniest days as a boy by his famous father’s side to cancer’s attempt to unseat him, The Lance Mackey Documentary pulls viewers along every mile of Lance’s emotional journey to become one of the greatest dogsledracers of... all time.

The film with have its world premiere at a major film festival in 2014.

torsdag 13 februari 2014

Pointerträff i Arjeplog 13-14/3 2014

Pointerklubben anordnar fjällträningkurs  för gamla och nya klubbmedlemmar. Erfarna jägare/domare som instruktörer, Rolf Sandström, Mikael Kangosjärvi, Olof Åhman, Roger Larsson.
Boende bokas Sandviken 070-694 06 70, Vuoggatjålme  0961-107 15 eller Tjärnbergs 0961-61535 stugbyar.
Program:  
Torsdag 13/3  Samling bensinmacken i Vuoggatjålme 8.00 för avfärd ut i marken. 
Avslut 17.00. Middag 19.00 Tjärnberg (Anmälan på plats)

Fredag 14/3    Samling bensinmacken Vuoggatjålme 8.00 för avfärd ut till marken. Avslut 17.00
Max. antal, 14st deltagare. Snfk medlemmar välkomna i mån av plats.Kostnad:400kr/person

Sista anmälningsdag 8/3-2013 Deltagaravgift insättes på SEB 5665 3301206. Senast 8/3-2013.Obs medtag utrustning för vinteraktivitet. Möjlighet att avprova din hund under helgens tävlingar med Snfk, se kommande annons SNFK. För anmälan och information:  Rolf Sandström  rolf.s@lundbergstra.se , Roger Larsson roger.larsson@djurmagazinet.se
Källa: www.pointerklubben.se

tisdag 11 februari 2014

Hundträningsområden i Jämtland


Om du vill träna din hund på renbetesfjällen i Jämtlands län köper du ett vanligt jaktillstånd för ett valfritt jaktområde under den tid då jakt är tillåten. Det är också möjligt att lösa ett särskilt hundträningstillstånd för åtta olika hundträningsområden. På dessa områden förekommer ingen jakt under den tid hundträning är tillåten.

FN8 - Strömsunds kommun
1 mars - 20 april
Jormvattnets Fiskecamp, 0672-201 00

KA7 - Åre Kommun 
16 augusti - 20 april
Per-Anders Andersson, Edevik 072-2008037

HA11 - Handölsdalens samebyområde
1 mars - 20 april 
Vålådalens naturrum 0647-352 32
OBS! Högst 5 ekipage per dag.

HA12a - Handölsdalens samebyområde
16 augusti - 25 augusti
1 mars - 20 april
Viltboden 0647-70 500
OBS! Högst 5 ekipage per dag.

HA12b - Handölsdalens samebyområde 
1 mars - 20 april
Viltboden 0647-70 500
OBS! Högst 5 ekipage per dag.

TÅ 5 b - Tåssåsens samebyområde
16 augusti - 20 april  
Statoil i Myrviken 0643-10292
OBS! Högst 5 ekipage per dag.

MI4 samt MI5 - Mittådalens samebyområde
16 augusti - 20 april  
Mittådalens jaktförening 0684-250 04

Observera att hundträning inte är tillåten under älgjaktsuppehållet.
Dessa områden administreras av särskilda återförsäljare vilka tillhandahåller hundträningstillstånd.

Pris för hundträningskort: 100 kronor per hund och dag.

fredag 7 februari 2014

Norska jaktprovsregler - apportobjekt

Praktiseringsregel for gjennomføring av apport:
I jaktprøveregelverket gjeldende fra 1.1.2014 er det tatt inn følgende ordlyd:

3.2.2 Apport Apportobjekt:
Deltakeren har ansvaret for å medbringe eget apportobjekt som skal være av jaktbar art. Med jaktbar art menes fugler som gir premie i henhold til jaktprøvereglementet. Fuglen skal være hel og fersk, opptint eller tørket og skal godkjennes av dommeren.
Ordlyden skal på bakgrunn av endringsforslagets intensjon og praktisk håndtering forstås på følgende måte:

- Med
 " Deltakeren har ansvaret for å medbringe eget apportobjekt…"
forstås at deltageren selv har ansvaret for å stille med et apportobjekt når dommer krever dette. Det er likegyldig om apportobjektet eies av fører. Arrangør er ikke forpliktet til å stille med apportobjekt.
- "

Med jaktbar art menes fugler som gir premie i henhold til jaktprøvereglementet."
Det betyr at rype, orrfugl, storfugl, rugde, fasan og rapphøne alle er godtagbare i alle prøvegreiner. Vinter- eller høstrype er likegyldig. Kravet om at arten skal forefinnes i biotopen hadde større betydning av hensyn til forutsigbarhet for deltager da arrangøren hadde ansvaret for å stille med apportfugl.

 - " Fuglen skal være hel og fersk, opptint eller tørket og skal godkjennes av dommeren. "
Det betyr at den ikke kan være tarmtrukket eller at skinnet er åpnet. Bryststykkene skal være på plass. Om fuglen mangler en fot, hode eller deler av vinge er det av mindre betydning. Skutt fugl har jo også sine mangler. Det er dommer som godkjenner apportobjektet senest før det legges ut første gang. Apportfuglen må være fri for hyssing, nett og lignende.
FKF DU, 27012014

källa: http://www.fuglehunden-info.no/artikkel/les/913/1_Apport+-+praktiseringsregel+fra+og+med+n%C3%A5%21/

Norska jaktprovsregeler, gällande from 2014-01-01

Jaktprøveregelverket er nå godkjent og vil gjelde f.o.m. 1.1.2014 til 31.12.2018.
Regelverket inneholder en del endringer, og det er viktig å gjøre seg kjent med hvor endringene er å finne, - både for prøvearrangører og deltakere. Bl.a. nevnes spesielt: Det er ikke lenger nødvendig å sende veterinærattest ved løpetid, men fylle ut en egenklæring (se under "Skjemaer til nedlasting") som sendes prøvearrangør. Heretter har deltaker selv også ansvaret for å medbringe apportobjekt på jaktprøver (AK hvis ikke apportbevis og VK).

källa: www.f-k-f.org

länk till jaktprovsreglerna: http://www.f-k-f.org/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Regler%20for%20fulgehundprver%202014.pdf

schema för egenerkläring vid löptik: 
http://www.f-k-f.org/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Egenerkl%C3%A6ring_l%C3%B8petid.pdf

torsdag 6 februari 2014

Kennelkonsulenter

Kennelkonsulenterna hos Svenska Kennelklubben, SKK, arbetar i det närmaste som djurskyddsinspektörerna i TV4s pågående serie. Varje år görs cirka 3 000 besök, och majoriteten av dessa är hos personer där det inte föranleder till någon anmärkning. Men det förekommer även det motsatta. Konsulenterna möter misskötta hundar, hälsofarliga miljöer och tragiska levnadsöden.
Ibland begär vi även hjälp hos länets djurskyddsinspektörer. Grundkravet för att vi ska kunna göra ett besök är att personen är medlem i SKK.

Oanmält besök vid anmälan

I hela landet finns över 100 kennelkonsulenter utbildade av SKK. Många av dessa har arbetat under många år och besökt ett stort antal medlemmar och uppfödare. Flest antal konsulenter, 17 stycken, finns i Västra Götaland.
Besöken kan vara föranledda av en kennelnamnsansökan. Varje år godkänner SKK cirka 700 kennelnamn. Ett kennelnamn står varken för stor eller godkänd uppfödning, utan är enbart ett varumärke för uppfödaren. SKK ser det positivt att redan i början av en uppfödares karriär ha möjlighet att upprätta en personlig kontakt och få informera om den allmänna lagstiftningen kring hållande av djur, tillstånd samt SKKs egna regelverk.
Det görs även besök där det finns en anmälan eller klagomål, och hos dessa personer sker besöken alltid oanmälda. Naturligtvis görs det också vanliga rutinbesök, till exempel då konsulenten passerar vid något annat närliggande ärende. Aktiva uppfödare med fler än tre kullar per år ska kontinuerligt besökas varje år.

Om hundarna far illa

Vid varje besök upprättas ett besöksprotokoll. Den besökte får en kopia och originalet förvaras hos SKK. Mindre anmärkningar ska åtgärdas omgående, men är det större problem kan SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté besluta om tillfälligt valphänvisningsstopp. Är det grava brister lämnas ärendet till SKKs Disciplinnämnd.
Diciplinnämnden ser allvarligt på brott mot SKKs grundregler och där djuren far illa. Straffskalan är: ingen åtgärd, erinran, varning, registrerings- och tävlingsförbud eller till och med uteslutning ur SKK–organisationen. Under 2013 behandlade Diciplinnämnden 149 ärenden och elva personer uteslöts ur SKK.
Vår ambition med denna verksamhet är att se till så att hundar behandlas och vårdas i enlighet med såväl beprövad erfarenhet som gällande djurskyddslagstiftning och regler utfärdade med stöd av lagstiftningen. För dig som valpköpare är det en betydelsefull hjälp då du söker rätt uppfödare.
Hans Rosenberg
Presstalesman Svenska Kennelklubben

Källa till artikeln: www.skk.se

onsdag 5 februari 2014

Wild Woman Weekend 15 - 17 augusti 2014

Följande annons är hämtad ifrån Anna-Sara's blogg: http://jagarinnan.wordpress.com/

Tre jägarinnor har tagit ett fantastiskt kul och bra initiativ, så pass upp alla jaktintresserade tjejer/kvinnor: Den 15, 16 och 17:e augusti 2014. Maria Mattson från Norråker, Mona Eriksson från Tjärnliden och Miranda Frings Håf från Högland planerar en späckad helg i Norråker, Jämtland med massor av intressanta saker som gäller jakt! Det kommer att vara 30 tjejer sammanlagt och redan nu är 14 platser tingade. Först till kvarn gäller! Mera info om helgen kommer inom kort och det kommer att göras en FB sida angående helgen.
Anmälan är bindande och görs till mailadressen:
tjaderspel@gmail.com
där du skall lämna namn, adress, email och telefonnummer.
Välkommen erfaren som oerfaren, ung som gammal med din anmälan!

tisdag 4 februari 2014

Garmin Astro - uppdatering

Jag har haft problem med min Garmin Astro i höst då den visat fel rikting i förhållande till vart hunden är. Oftast har den visat helt motsatt håll och jag har fått kika på att meterantalet minskat om jag ska gå till hunden eller en annan punkt jag markerat som tex bilen. Nu har jag mailat Garmin support angående detta och fått följande svar:


Vi rekommenderar att du först och främst uppdaterar både halsband och handenhet. Du kan uppdatera din Astro och ditt hundhalsband med programmet Webupdater. Du kan hämta programmet här: www8.garmin.com/products/webupdater/howtoinstall.jsp

För att uppdatera din Astro måste du koppla den till datorn och köra programmet som du har installerat på datorn. Programmet kommer att hitta enheten och vägleda dig igenom mjukvaruinstallationen.

För att uppdatera DC40/DC30 halsbandet ska du starta din Astro och trycka på DOG -> Meny -> Hundlista.

Här markerar du det halsband som du vill uppdatera. Tryck på "Enter" när du har valt korrekt halsband och fortsätt sedan med att trycka på "Visa Information".

måndag 3 februari 2014

Robet Sørlie vinner Femundlöpet, F600

Fler resultat hittar du här: www.femundlopet.no


Följande artikelar är hämtad från www.sjekkpunktet.se  :
- Jeg hadde egentlig bestemt meg for at jeg bare kunne cruise inn til mål, da jeg dro fra Tynset, sier Robert Sørlie. Han dundra inn til sin 11. seier i sitt 25. Femundløp. Ett forsprang på 2 timer og 19 min til Birgitte Næss Wærner var relativt makelig. Det var ikke en sjanse i havet for noen av de bak til tenke på å ta igjen Robert så lenge han holdt seg i live på sleden.


- Men etter en kilometer så gassa jeg bare på, forteller Sølvreven. Nå har jeg trent på stakemaskin på jobben, intervalltrening og lært meg teken med staven, da måtte jeg bare hjelpe hundene helt inn til målstreken. Og da jeg fikk GoPro-kamera på sleden, ble jeg helt vill, flirer han. Jeg fant en konkurrent i en 400-kjører og bestemte meg for at han skulle jeg kjøre fra. Men han hang på, det spannet imponerte meg, innrømmer Robert, og går bort til Ken Øien (handler hos Ketil Reitan) for å fortelle hva han mener.
Robert skryter selvsagt av hundene. – Det er ikke jeg som er helten her, det er bikkjene, understreker jeppedølen. De har gjort en fantastisk jobb. Myke og fine og masse trøkk etter 60 mil. Jeg tror det er det beste hundespannet jeg har kjørt noen gang, sier han.
Det finnes bare en av ditt kaliber, Robert. Ingen over, ingen ved siden!

Årets løp er altså det 25. Femundløpet i historien. 1990 startet løpet fra Østre Æra og målgangen ble på Røros da løpet ble avbrutt på grunn av mildvær. Robert Sørlie vant 8-spannsklassen i sitt første Femundløp.
Siden har det blitt enda 9 seire og en haug med gode plasseringer. Robert har aldri brutt et Femundløp, eller andre løp for den del. Eneste unntak er La Grande Odyssée etter trynings og skadet lårmuskel i 2010.
Etter seieren i Iditarod i 2003 ble Robert utnevnt til æresmedlem i daværende Femundløpets venner. Det innebar at Robert har gratis startkontingent så lenge han lever. Han får bare kjøre!
Veterinærene var mektig imponert av Roberts hunder etter vet.sjekk her på Tynset 2. Excellent dogs, var gjennomgangstonen blant de tre. En av dem tok sågar Robert i handa og sa det var en ære å få undersøke så flotte atleter, som tross alt har vært ute og løpt 511 km på .